Mentálhigiénés ellátás otthonunkban

,,Ossz szeretetet, bárhová mész: Legfőképpen a saját házadban… ügyelj rá, hogy mindenki jobb érzésekkel és boldogabban távozzék tőled, mint ahogyan jött. Légy Isten jóságának élő kifejeződése; jóság ragyogjon a szemeidben, a mosolyodban, meleg, üdvözlő szavaidban.”

 Teréz anya

kép1A mentálhigiénés csoport tagjai az ellátottak iránti tisztelet, elfogadás, megértés jegyében megfelelő szakmai felkészültséggel látják el feladatukat, melynek lényege: a lelki egészség védelme, megtartása, legjobb tudásuk szerint.

A mentálhigiénés és foglalkoztató munka, a lelki gondozás, fontos szerepet tölt be lakóink életében. Feladatuk az ellátottak önálló személyiségének, egyszeri és megismételhetetlen egyéniségének fenntartása, amely alkalmassá teszi őket arra, hogy belső lelki harmóniájukat megőrizve környezetükbe be tudjanak illeszkedni, és ott békében éljenek. Ennek érdekében minden ellátott részére az igények és mentális állapot felmérése után egyéni gondozási tervet készítenek.

Fontos számukra, hogy ellátottaink találjanak közösségre, ahol jól érzik magukat, találjanak értelmet életüknek a mindennapokban.

Beköltözéskor szeretettel várják és köszöntik lakóinkat, utána figyelő lélekkel gondoskodnak róluk, naponta benéznek hozzájuk és ha szükséges, akkor felkarolják Őket.

Otthonunkban fontos a fent maradt képességekre épülő gondoskodás, úgy kell segíteni, hogy ameddig csak lehet a beteg önálló maradhasson, amit maga is meg tud tenni azt engedni kell, még ha tovább tart is. Ennek érdekében türelmesen, nyugodtan és bíztató szavakkal karolják fel lakóinkat a mindennapokban. Fontosnak tartják, hogy a korábban megélt életritmusukat lakóink otthonunkban is tudják folytatni. Munkatársaink igyekeznek olyan foglalkozásokat, előadásokat, kis-, nagycsoportos és egyéni beszélgetéseket szervezni, melyekkel időseink ismereteiket szinten tarthatják és újakat is szerezhetnek. Fontosnak tartják a jeles napok kiemelését a hétköznapokból. Az alapszolgáltatásokon túl számos kulturális programon és rendezvényen várják ellátottainkat, melyen szívesen vesznek részt.

 

Foglalkozások:

 • Egyházi jellegű szertartásokmentál
 • Bibliakörök
 • Csoportos beszélgetések
 • Nótakörök
 • Vetítések
 • Felolvasások
 • Játékklub
 • Mentálhigiénés csoport-foglalkozások
 • Lakók beszámolói
 • Memóriajátékok
 • Vendégek műsorai
 • Ünnepségek
 • Gyógytorna

 

Kiscsoportos foglalkozások:

 • Önállóságot fenntartó tevékenységekmentál2mentál3
 • Pszichológiai tevékenységek
 • Pszicho-szociális tevékenységek
 • Manuális foglalkozások
 • Kreatív terápia
 • Ének
 • Játék
 • Mozgás